„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Modlitby

UPOZORNENIE!

Počas pandémie prosíme o pravidelné sledovanie zborového bulletinu, kde sú aktuálne informácie o časoch a obmedzeniach stretávania sa na spoločenstvách.

Hlavným cieľom modlitieb je umožniť Ti len tak byť s Ježišom, byť v Božej prítomnosti. Veríme, že toto blízke intenzívne spoločenstvo s naším Pánom a Spasiteľom bude premieňať naše životy a prebudí v nás nový hlad po Bohu a po Jeho Slove. Ďalším cieľom je mobilizovať ľudí k modlitebnému boju. V Biblii čítame, aké dôležité je neprestajne sa modliť (Lukáš 18,1-7, 1.Tes. 5,17). Veríme, že Pán Boh modlitby, ktoré su podľa Jeho vôle, vypočúva (J. 16,24, 1.J. 5, 14-15). Chceme sa u nášho Boha prihovárať za náš zbor, v ktorom žijeme, kde je naša rodina a spoločenstvo, za veľa modlitebných námetov, ktoré nám ležia na srdci, za našich priateľov, ktorí ešte nepoznajú Pána Ježiša, za naše rodiny, za šírenie evanjelia… Chceme vidieť Božie zásahy v ďalších oblastiach, konkrétnych veciach, životoch konkrétnych ľudí. Pripoj sa a spoločne sa zjednoťme v modlitbách. Zjednotená modlitba má obrovskú silu. Nezáleží na veku, pohlaví, pôvode, ani na cirkevnej denominácii, ktorú navštevuješ. Ani na tom ako dlho si veriaci.

 

Do modlitieb pravidelne zahŕňajme:

  • chorých a osamelých
  • smútiacich, pozostalých
  • mladomanželov, mladé rodiny,
  • deti nielen z rodín nášho cirkevného zboru, aj deti z náboženskej výchovy v školách, konfirmandov…
  • dorastencov, mládežníkov, študentov
  • členov, zamestnancov, presbyterov a farárov nášho zboru
  • partnerský cirkevný zbor v Koceľovciach
  • evanjelických diakonov, farárov, seniorov a biskupov
  • kresťanov po celom svete zvlášť tam, kde sú pre svoju vieru prenasledovaní
  • našu vlasť a jej obyvateľov a predstaviteľov

 

Námety na modlitby nám píšte na legionarska.ba@gmail.com