„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Biblická hodina

Biblická hodina sa koná vo štvrtok o 18:00 hod v Zborovej miestnosti na Legionárskej ulici počas školského roka.

Na biblickú hodinu môže prísť každý, bez rozdielu veku, kto má túžbu po spoločenstve bratov a sestier pri modlitbách, piesňach a štúdiu Biblie. Na biblickej hodine je vytvorený priestor aj na diskusiu a vzájomné zdieľanie. Nie je potrebná žiadna predchádzajúca znalosť Biblie.

Srdečne Vás pozývame.

Aktuálne témy:

Staršie témy: