„Z Jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou.
Ján 1, 16

Kontakty

 • Podstránky

 • Informácie

  Momentálne platia pandemické opatrenia v rámci ktorých sa Služby Božie môžu konať. Ak máte záujem o účasť na bohoslužbách, je potrebné sa na ne vopred prihlásiť na telefónnych číslach:

  02 5557 1195, alebo 0948 489 920.

  Ostatných pozývame sledovať online Služby Božie.

  Viac informácií nájdete tu.

 • Posledné aktuality

 • Archív

 • Cirkevný zbor
  Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
  Bratislava Legionárska
  Legionárska 4
  811 07 Bratislava

  telefón: +421 2 5557 1195
  mobil: +421 948 489 920
  e-mail: legionarska.ba@gmail.com

  IČO: 42267145

   

  Kontakty na zborových farárov a predsedníctvo

   

  Spojenie MHD

  zastávka Blumentál:
  autobusy č. 31, 39, 94
  električky č. 3, 7, 9

  zastávka Krížna:
  autobusy č. 21, 25, 68, 78
  električky č. 4, 9
  trolejbusy č. 40 (210)

  zastávka Račianske mýto:
  autobusy č. 21, 25, 39, 59, 61, 63, 74
  električky č. 3, 7
  trolejbusy č. 71 (201), 64 (204), 49 (209), 40 (210)