„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Day: 7 apríla, 2024

Kázne

Nosme, čo sme si obliekli

Kázeň z evanjelických Služieb Božích v Bratislave (Lamač) Efezským 4, 24: „Oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy.“ Milí bratia, milé sestry! Najstarším –

Čítať viac »