„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Day: 21 apríla, 2024

Kázne

Nie kazajka, ale dar

Kázeň z evanjelických Služieb Božích v Bratislave (Lamač/NK) Matúš 28, 1 – 8: „1 Po sobote, na úsvite v prvý deň po sobote, prišla Mária Magdaléna a

Čítať viac »