„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Day: 9 mája, 2024

Kázne

Neodišiel do penzie

Kázeň z evanjelických Služieb Božích v Bratislave (NK) Marek 16, 19 – 20: „19 Keď im to Pán Ježiš dopovedal, bol vzatý do neba a posadil sa

Čítať viac »