„Z Jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou.
Ján 1, 16

Oznamy

Aktuality

Individuálna pastorálna starostlivosť

Všetkých bratov a sestry, ktorí sa počas platnosti súčasných vládnych nariadení nemôžu zúčastniť verejných služieb Božích, chceme ubezpečiť, že nie sú vylúčení zo života nášho zboru, myslíme

Čítať viac »
Aktuality

Aktuálne opatrenia

Bratia a sestry, oznamujeme, že od 12. januára 2022 sa môžu Služby Božie konať v nových podmienkach. Pre náš zbor to znamená, že sa Služieb Božích

Čítať viac »