„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Month: máj 2024

Kázne

Veľká hádanka aj istota zároveň

Kázeň z evanjelických Služieb Božích v Bratislave (Lamač / NK) Modlitba: Svätý Izraela, občas počujeme ozvenu nebeského chválospevu: znie nám zo stromov a z trávy, z mora a vetra; veď

Čítať viac »
Aktuality

Zborový deň, 9.6.2024

Srdečne pozývame na zborový deň 9. júna 2024 od 10.00 hod. v Stredisku Detskej misie v Častej – Píle. Téma stretnutia bude: Veriť, milovať, svedčiť.

Čítať viac »
Kázne

Svätý Duch vedie k diakonii

Kázeň z evanjelických Služieb Božích v Bratislave (NK) 1. Petra 4, 10 – 11: „10 Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom,

Čítať viac »