„A teda už nie ste cudzinci a prisťahovalci,
ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny.“

Efezským 2, 19

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Vytlačiť

90. výročie posvätenia Nového kostola

Milí bratia, milé sestry,

na tohtoročný 19. november pripadá 90. výročie posvätenia Nového evanjelického kostola.

Toto jubileum si pripomenieme na Službách Božích v nedeľu 19. novembra 2023 o 8:30 a 10:00.

Kázať bude Marián Kaňuch, zborový farár v Žiline a senior Turčianskeho seniorátu.

Srdečne vás na Služby Božie pozývame – osobitne všetkých, ktorí v Novom kostole boli pokrstení, konfirmovaní, sobášení, alebo inokedy v ňom prijali Božie požehnanie.

Po skončení Služieb Božích so začiatkom o 10:00 pozývame na občerstvenie do zborovej siene.

Na Službách Božích bude vykonaná zbierka na prefinancovanie nákupu a montáže nového zosilňovača a reproduktorov v kostole, v hodnote cca. 9.600€, ktoré boli v októbri zakúpené. Zbierku odporúčame do Vašej lásky a štedrosti. Číslo účtu IBAN: SK45 1100 0000 0029 2986 7622

Presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV Bratislava Legionárska

Viac na preskúmanie