„Z Jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou.
Ján 1, 16

Aktuality

Aktuality

Ďakujeme za novú webstránku

Milé sestry, milí bratia. Tešíme sa, že vás môžeme privítať na novej zborovej webstránke. Chceme sa za ňu poďakovať spoločnosti BIZNIS.HELP, ktorá ju naprogramovala. Na

Čítať viac »
Aktuality

Individuálna pastorálna starostlivosť

Všetkých bratov a sestry, ktorí sa počas platnosti súčasných vládnych nariadení nemôžu zúčastniť verejných služieb Božích, chceme ubezpečiť, že nie sú vylúčení zo života nášho zboru, myslíme

Čítať viac »
Aktuality

Zborový deň 2021

Zborový deň sa po ročnej prestávke konal 13. 6. 2021 v tábore Detskej misie Prameň v Častej. Zborový deň sprevádzali niektoré obmedzenia počtu účastníkov, aj

Čítať viac »
Aktuality

Aktuálne opatrenia

Bratia a sestry, oznamujeme, že od 12. januára 2022 sa môžu Služby Božie konať v nových podmienkach. Pre náš zbor to znamená, že sa Služieb Božích

Čítať viac »