„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Aktuality

Biblická hodina

Ospravedlnenie z viery II.

Výklad z biblickej hodiny pre dospelých, Bratislava, Legionárska 6 Galatským 3, 15 – 29:  „15 Bratia, po ľudsky hovorím: Platnú zmluvu človeka predsa nikto neruší, ani

Čítať viac »
Biblická hodina

Ospravedlnenie z viery I.

Výklad z biblickej hodiny pre dospelých, Bratislava, Legionárska 6 Galatským 3, 1 – 14:  „1 Ó, nerozumní Galatskí! Kto vás omámil, aby ste neboli povoľní pravde?

Čítať viac »