„A teda už nie ste cudzinci a prisťahovalci,
ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny.“

Efezským 2, 19

Aktuality

Kázne

Veľká hádanka aj istota zároveň

Kázeň z evanjelických Služieb Božích v Bratislave (Lamač / NK) Modlitba: Svätý Izraela, občas počujeme ozvenu nebeského chválospevu: znie nám zo stromov a z trávy, z mora a vetra; veď

Čítať viac »
Aktuality

Zborový deň, 9.6.2024

Srdečne pozývame na zborový deň 9. júna 2024 od 10.00 hod. v Stredisku Detskej misie v Častej – Píle. Téma stretnutia bude: Veriť, milovať, svedčiť.

Čítať viac »
Kázne

Svätý Duch vedie k diakonii

Kázeň z evanjelických Služieb Božích v Bratislave (NK) 1. Petra 4, 10 – 11: „10 Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom,

Čítať viac »