„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Aktuality

Kázne

Nosme, čo sme si obliekli

Kázeň z evanjelických Služieb Božích v Bratislave (Lamač) Efezským 4, 24: „Oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy.“ Milí bratia, milé sestry! Najstarším –

Čítať viac »
Kázne

Nešlo by to bez vzkriesenia?

Kázeň z evanjelických pašiových Služieb Božích v Bratislave (Lamač/NK) 1. Korintským 15, 12 – 22: „12 Keď teda kážeme o Kristovi, že bol vzkriesený, ako je to,

Čítať viac »
Kázne

Zaves svoj kríž na Pána

Kázeň z evanjelických Služieb Božích v Bratislave (NK) Oslovenie na úvod Služieb Božích: Veľkonočné sviatky pre nemálo ľudí nie sú iným, ako len predĺženým víkendom, vítanými

Čítať viac »