„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Aktuality

Kázne

Nešlo by to bez vzkriesenia?

Kázeň z evanjelických pašiových Služieb Božích v Bratislave (Lamač/NK) 1. Korintským 15, 12 – 22: „12 Keď teda kážeme o Kristovi, že bol vzkriesený, ako je to,

Čítať viac »
Kázne

Zaves svoj kríž na Pána

Kázeň z evanjelických Služieb Božích v Bratislave (NK) Oslovenie na úvod Služieb Božích: Veľkonočné sviatky pre nemálo ľudí nie sú iným, ako len predĺženým víkendom, vítanými

Čítať viac »
Kázne

Nespoznávam sa!

Kázeň na modlitebnom stretnutí v Bratislave (Zborová sieň, Legionárska 6) Marek 14, 66 – 72: „66 Keď bol Peter dolu vo dvore, prišla jedna zo služobných

Čítať viac »