„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Vytlačiť

Pozvánka na prednášku

Presbyterstvo CZ ECAV Petržalka, sekcia vzdelávania a OZ Jozefa Juráša Vás pozýva na prednášku a následnú diskusiu, ktorá bude:

14. mája 2024 (utorok) o 17.00 h

v priestoroch CZ ECAV Petržalka,

ul. Strečnianska 15, Petržalka

Prednášku na tému:

Sakrálny prvok a slovenská zborová tvorba druhej polovice 19. storočia

Prednášku prednesie:

PhDr. Jana Lengová, CSc.

(Ústav hudobnej vedy SAV, v.v.i.)

Tézy prednášky:

Druhú polovicu 19. storočia charakterizuje mohutný rozmach slovenskej zborovej tvorby, spojený so zakladaním spevokolov. Rozmanité príležitosti si vyžadovali tvorbu myšlienkovo aj kompozične rôznorodých zborových skladieb. Medzi nimi aj zborov, v ktorých sa prostredníctvom zhudobneného textu tematizovalo sakrálno/posvätno ako výraz kresťanskej religiozity a vzťahu ku kresťanskému Bohu. Sakrálny prvok je prítomný v slávnostných zboroch aj v zborových kompozíciách rôzneho obsahu, ktorý sa dotýkal života človeka a jeho duchovných potrieb. Komponovaním a úpravami zborov sa zaoberali aj evanjelickí farári a učitelia. Prednáška priblíži vznik a hudobný význam vybraných zborových kompozícií hudobných skladateľov ako Michal Laciak (1826 – 1904), August Horislav Krčméry (1822 – 1891), Ján Levoslav Bella (1843 – 1936), Karol Ruppeldt (1840 – 1909), Milan Lichard (1853 – 1935), Blažej Bulla (1852 – 1919) a Ľudovít Izák (1862 – 1927).

Ing. Dušan Kordík,

Presbyter CZ ECAV Petržalka

PhD. Prof. Ing. Milan Remko, DrSc.

Garant a spoluorganizátor

Viac na preskúmanie