„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Vytlačiť

Volebný konvent 12. mája 2024

Predsedníctvo CZ Bratislava Legionárska oznamuje, že v nedeľu 12. mája 2024 zvoláva volebný konvent na funkciu seniorálneho dozorcu Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. Konvent sa bude konať na Službách Božích o 8:30 a o 10:00. Kandidátmi sú Mgr. Vladimír Cipciar a RNDr. Zuzana Ševčovičová. Súčasťou konventu bude aj schválenie navýšenia rozpočtu nášho cirkevného zboru a opravy strechy zborového domu. Tešíme sa na vašu účasť!

Viac na preskúmanie