„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Month: apríl 2024

Nezaradené

Volebný konvent 12. mája 2024

Predsedníctvo CZ Bratislava Legionárska oznamuje, že v nedeľu 12. mája 2024 zvoláva volebný konvent na funkciu seniorálneho dozorcu Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. Konvent sa

Čítať viac »
Nezaradené

Voľby biskupa ZD

V nedeľu 28. apríla 2024 sa budú v našom zbore na Službách Božích o 8:30 a potom o 10:00 konať voľby biskupa Západného dištriktu ECAV

Čítať viac »
Kázne

Nie kazajka, ale dar

Kázeň z evanjelických Služieb Božích v Bratislave (Lamač/NK) Matúš 28, 1 – 8: „1 Po sobote, na úsvite v prvý deň po sobote, prišla Mária Magdaléna a

Čítať viac »
Biblická hodina

Tomáš

Výklad z biblickej hodiny pre dospelých, Bratislava, Legionárska 6 Ján 20, 24 – 29: „24 Tu však Tomáš, jeden z dvanástich, prímenom Dvojča, nebol s nimi,

Čítať viac »
Nezaradené

Nepovoláva perfektných

Kázeň z evanjelických večerných Služieb Božích v Bratislave (NK) Ján 21, 16: „Pas moje ovečky!“   Milí bratia a milé sestry! Viaceré biblické postavy majú aj svoj

Čítať viac »