„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Vytlačiť

Nepovoláva perfektných

Kázeň z evanjelických večerných Služieb Božích v Bratislave (NK)

Ján 21, 16: „Pas moje ovečky!“  

Milí bratia a milé sestry!

Viaceré biblické postavy majú aj svoj symbol.

Napr. evanjelisti bývajú znázorňovaní pomocou symbolov štyroch bytostí na základe videnia proroka Ezechiela (1, 1 – 10).

Matúš sa spravidla spája so symbolom anjela, Marek leva, Lukáš býka a Ján orla. Interpretácie týchto symbolov sa líšia, no ich tradičný výklad je nasledovný:

Anjel u evanjelistu Matúša podčiarkuje ľudskú prirodzenosť Ježiša Krista. V úvode evanjelia je Ježišov rodokmeň – záznam o ľudskom pôvode Ježiša Krista.

Kráľovské zviera lev u evanjelistu Marka zdôrazňuje Kristovu moc, vládu a kráľovskú autoritu.
Obetné zviera býk u evanjelistu Lukáša akcentuje Kristov kňazský úrad – obeť, ktorú Ježiš priniesol a podstúpil pre naše vykúpenie.
Orol u evanjelistu Jána značí dar Ducha Svätého vznášajúceho sa nad cirkvou.

Z Písma sme počuli slová: „Pas moje ovečky!“ Pán Ježiš ich adresoval Petrovi. Peter býva znázorňovaný s dvomi kľúčmi a to na základe Ježišových slov (Mt 16, 19): Dám ti kľúče kráľovstva nebeského, a čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané na nebesiach, a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané na nebesiach.“

Symbolom Petra býva aj kohút, ktorého spev pripomenul Petrovi jeho veľké slová, že Ježiša nikdy nezaprie (Mt 26, 35). Vieme, že napokon to dopadlo celkom inak.

Je užitočné mať symbol kohúta v zornom poli viery. Kikiríkanie kohúta Petrovi v noci, keď zaprel svojho Pána pripomenulo, ako zbabelo a hanebne sa zachoval. Ako žalostne stroskotal jeho veľkohubý sľub zostať za každých okolností s Ježišom.

Čítal som o mužovi, ktorému v kancelárii priamo oproti jeho pracovnému stolu visí zo steny kartónový kohút.

Onen chlapík uvádza, že pohľad na kohúta mu denne pripomína niekoľko dôležitých právd:

1) „Nepreceňuj sa!“ „Nekonaj na vlastnú päsť! Pros Pána Boha o múdrosť a silu na každý nový deň.“

2) To druhé, na čo ho kohút upozorňuje, je veľké: „A predsa!“

Peter tri razy zaprel Pána Ježiša Krista.

Ježiš a trikrát pýta Petra: „Či ma miluješ?“

A tri razy mu vraví: „Pas moje ovečky!“

Pas moje ovečky“ znamená: Odpúšťam ti. Poznám tvoje slabosti. A predsa ťa prijímam do svojej služby.

Napriek tomu Peter znova pochybil. Nedokázal sa. Apoštol Pavel sa musel proti nemu postaviť

a napomenúť, verejne ho pokarhať. V Gal 2, 11 – 14 o tom čítame: 11 Keď potom Kéfas prišiel do Antiochie, osobne som sa postavil proti nemu, lebo si zaslúžil pokarhanie. 12 Prv totiž, ako prišli niektorí od Jakuba, jedával s (bývalými) pohanmi. Keď však došli, uťahoval a oddeľoval sa, lebo sa bál tých, čo boli spomedzi Židov. 13 A spolu s ním pretvarovali sa aj ostatní (bývalí) Židia, takže ich pokrytectvo zachvátilo aj Barnabáša. 14 Keď som teda videl, že nechodia rovnou cestou za pravdou evanjelia, povedal som Kéfasovi pred všetkými: Keď ty, (rodom) Žid, žiješ po pohansky a nie po židovsky, prečo nútiš (bývalých) pohanov zachovávať židovské zvyky?

3) To tretie, čo kohút pripomína je: „Viem, že opäť zlyhám a znova precením svojej sily a klesnem. Môj Pán to vie tiež.“

Byť Bohom povolaný do služby, stať sa spolupracovníkom či vedúcim niektorej oblasti služby cirkvi – cirkevného zboru, svedčiť o svojej kresťanskej viere ešte neznamená, že všetko budem robiť už len dobre a správne. Nie, kohút – čo aj bez slov hovorí: „Dbaj o to, aby si prezrel a uvedomil si si svoje slabosti a ohrozenie a keď „padneš na nos“, Pán sa ťa znovu opýta: „Či ma miluješ?“ A inak nič.

Pán Ježiš sa ako dobrý pastier zaujal Petra. On nepovoláva perfektných. To nám dáva nádej, že Ježiš ani nás nenechá ležať, keď padneme, keď stroskotáme pred Ním i sebou samými. Má nás rád a aj nás pozýva, aby sme na Jeho nesmiernu lásku odpovedali: „Pane, Ty vieš všetko; Ty vieš, že Ťa milujem“ (J 21, 17). Amen.

S použitím myšlienok Hinricha Müllera (FB 2022):  Martin Šefranko, evanjelický a. v. farár

Martin Šefranko, evanjelický a. v. farár

Viac na preskúmanie