„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Vytlačiť

3, 2, 1, štart

Pod týmto názvom sa v nedeľu 11. septembra 2022 v Cirkevnom zbore Bratislava Legionárska uskutočnil zborový deň. Jeho úvodnou časťou boli Služby Božie a Dopoludnie v kostole. Na ňom zazneli modlitby za žiakov a učiteľov na začiatku prác v započatom novom školskom roku. V prezentácii boli zhromaždeným priblížené zábery z aktivít (táborov) usporiadaných spoločenstvami zboru počas letných prázdnin. Účastníci denného detského tábora zaspievali hymnu tohto podujatia – pieseň Víťazný beh. Deti, učitelia, ale aj slúžiaci v jednotlivých spoločenstvách zboru (detská besiedka, dorast, atď.) boli modlitbou a požehnaním vyslaní do nového pracovného obdobia.

Kazateľom bol Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu ECAV. V zvesti na text z 1. Kráľov 10, 1 – 13 zdôraznil, že podobne ako kráľ Šalamún odpovedal kráľovnej zo Sáby na všetky jej otázky, aj naše deti potrebujú mať okolo seba ľudí so Šalamúnovou múdrosťou, ľudí, ktorí majú v živote živého Boha a vedia dať deťom odpovede na ich bytostné otázky. Šalamúnova  múdrosť bola chýrečná. V kázni zaznela otázka: Aký chýr šírime okolo seba, osobne, ako cirkev, cirkevný zbor?  Pravá múdrosť nie je to isté, čo vedomosti. Je vždy ukotvená v súlade s tým, čo hovoríme a ako žijeme. Kráľovnej vyrazilo dych nad tým, čo videla v Šalamúnovej krajine. Zastavuje sa druhým dych vo vďačnom  údive nad tým, ako žijeme? Šalamún dal kráľovnej zo Sáby kráľovský dar. Ako kresťania máme niesť dar od Kráľa  kráľov – dar evanjelia, dar posolstva  o Ježišovi Kristovi našim deťom i svetu. V Kristovi a s Ním nájdeme pravú životnú múdrosť.

O hudobný sprievod sa postarala kapela L+ Band.

Po skončení bohoslužobnej časti bol pred kostolom a v zborových priestoroch podávaný guláš. Domáci viery i hostia mali možnosť prehliadky veže Nového ev. kostola  a pozretia si prezentácie zo života misionárky Corrie Ten Boom.

Ďakujeme najlepšiemu Učiteľovi života, Pánovi Ježišovi Kristovi za požehnanie zborového dňa, podujatia ktorému predchádzala sobotná brigáda – upratanie areálu kostola i príprava na uvarenie pokrmu pre cca 100 ľudí. Spoločná práca, slávenie Pána na Službách Božích aj stolovanie sú dobrou cestou budovania a stmeľovania spoločenstva cirkevného zboru.

Martin Šefranko, zborový farár

Viac na preskúmanie