„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Vytlačiť

Štatistický prehľad o živote zboru za rok 2022

Pokrstených: 21 (0 = rovnaký počet ako v r. 2021):

15 chlapcov, 5 dievčat + 1 dospelá sestra

Konfirmovaných: 23 (+2):

8 chlapcov, 12 dievčat + 3 dospelé sestry
Sobáše: 3 (-2): 1 konfesijne zmiešaný + 1 z CZ Dúbravka
+ 1 požehnanie manželstva

Pohreby: 59 (+8): 25 mužov, 34 žien (z toho 25 zosnulých, ktorí neboli evidovanými členmi cirkvi, ale rodina požiadala o vykonanie evanjelického pohrebu.)

(do počtu zahrnuté aj 2 deti – obaja chlapci)
+2 pohreby členov iných zborov: 1 muž a 1 žena

Odhlásení: 19

Prihlásení: 18

Večera Pánova:  1910 (+1396), z toho:

1723 v chráme: 724 mužov a 999 žien
187 v nemocniciach, domácnostiach
a DSS: 31 mužov a 156 žien

Pastorálne návštevy: 117 (+18)

Počet členov cirkevného zboru k 31. decembru 2023: 1660 (-2)

Viac na preskúmanie