Pozývame aj vás

08.02. 07:30 Modlitebné stretnutie
08.02. 18:00 Offline (suterén L4)
09.02. 10:00 Služby Božie v EDS (OP)
09.02. 18:00 Biblická hodina
10.02. 07:30 Modlitebné stretnutie
10.02. 15:45 Mladší dorast
10.02. 17:00 Starší dorast
12.02. 08:30 Služby Božie