Pozývame aj vás

31.03. 07:30 Modlitebné stretnutie
31.03. 15:45 Mladší dorast
31.03. 17:00 Starší dorast
02.04. 08:30 Služby Božie
02.04. 10:00 Služby Božie
02.04. 18:00 Večerné Služby Božie
03.04. 07:30 Modlitebné stretnutie
03.04. 09:30 Klub Benjamín