Pozývame aj vás

28.09. 07:30 Modlitebné stretnutie
28.09. 18:00 Offline (suterén L4)
29.09. 10:00 Služby Božie v EDS (OP)
29.09. 18:00 Biblická hodina
30.09. 07:30 Modlitebné stretnutie
30.09. 15:45 Mladší dorast
30.09. 17:00 Starší dorast
02.10. 08:30 Služby Božie

3, 2, 1, štart

Pod týmto názvom sa v nedeľu 11. septembra 2022 v Cirkevnom zbore

Vzdelávanie EVS

V sobotu 11. júna 2022 pozývame všetkých záujemcov do zariadenia