Pozývame aj vás

27.11. 08:30 Služby Božie
27.11. 10:00 Služby Božie
27.11. 18:00 Večerné Služby Božie
28.11. 07:30 Modlitebné stretnutie
28.11. 09:30 Klub Benjamín
29.11. 09:00 Klub InValid
29.11. 18:00 Večerné Služby Božie
30.11. 07:30 Modlitebné stretnutie

3, 2, 1, štart

Pod týmto názvom sa v nedeľu 11. septembra 2022 v Cirkevnom zbore