Pozývame aj vás

11.12. 07:30 Modlitebné stretnutie
11.12. 09:30 Klub Benjamín
12.12. 09:00 Klub InValid
12.12. 18:00 Večerné Služby Božie
13.12. 07:30 Modlitebné stretnutie
14.12. 10:00 Služby Božie v EDS (OP)
14.12. 18:00 Biblická hodina
15.12. 07:30 Modlitebné stretnutie