Pozývame aj vás

05.06. 07:30 Modlitebné stretnutie
05.06. 09:30 Klub Benjamín
06.06. 09:00 Klub InValid
06.06. 18:00 Večerné Služby Božie
06.06. 19:00 Hospodársky výbor
07.06. 07:30 Modlitebné stretnutie
07.06. 18:00 Offline (suterén L4)
08.06. 10:00 Služby Božie v EDS (OP)