Pozývame aj vás

05.07. 09:00 Klub InValid
05.07. 18:00 Večerné Služby Božie
06.07. 07:30 Modlitebné stretnutie
06.07. 18:00 Offline (suterén L4)
07.07. 10:00 Služby Božie v EDS (OP)
07.07. 18:00 Biblická hodina
08.07. 07:30 Modlitebné stretnutie
08.07. 15:45 Mladší dorast

Vzdelávanie EVS

V sobotu 11. júna 2022 pozývame všetkých záujemcov do zariadenia

Pozvánka

Ďalšia biblická hodina “Na potulkách s Lukášom”, sa uskutoční 7.

Zborový tábor

Milí priatelia, srdečne vás pozývame na tohtoročný letný zborový tábor,