Pozývame aj vás

26.05. 10:00 Služby Božie v EDS (OP)
26.05. 18:00 Biblická hodina
27.05. 07:30 Modlitebné stretnutie
27.05. 15:45 Mladší dorast
27.05. 17:00 Starší dorast
29.05. 08:30 Služby Božie
29.05. 10:00 Služby Božie nielen pre deti
29.05. 18:00 Večerné Služby Božie

Pozvánka

Ďalšia biblická hodina “Na potulkách s Lukášom”, sa uskutoční 7.

Zborový tábor

Milí priatelia, srdečne vás pozývame na tohtoročný letný zborový tábor,