Pozývame aj vás

21.01. 15:45 Mladší dorast
21.01. 17:00 Starší dorast
23.01. 08:30 Služby Božie (OP)
23.01. 10:00 Služby Božie (OP)
23.01. 18:00 Večerné Služby Božie (OP)
25.01. 18:00 Večerné Služby Božie (OP)
26.01. 18:00 Offline
27.01. 10:00 Služby Božie v EDS (OP)