„A teda už nie ste cudzinci a prisťahovalci,
ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny.“

Efezským 2, 19

Ukončené projekty

Projekt č. 2

Názov: Dokončenie stavebných uprav v skúšobni

Vedúci projektu: Ondrej Pindroch (ondrejpindroch(zavinac)gmail.com)

Projekt už bol ukončený. Prijate príspevky 1369Eur Použité financie 1344Eur. Zostávajúce financie (42Eur) boli prevedené na projekt č7

Opis projektu: Cieľom projektu je dokončenie stavebných úprav skúšobne v suteréne na Legionárskej 4, ako boli pôvodne plánované. Projekt pozostáva z troch častí: 1. Zhotovenie a montáž mreží na okná skúšobne (3 ks), 2. dokončenie stropu v predsieni a 3. výmena vchodových dverí. Projekt by sa realizoval v dvoch fázach. V tej prvej by sa vyrobili a namontovali mreže na okná a dokončil by sa podhľad v predsieni. V druhej fáze by sa vymenili vstupné dvere za bezpečnostné.

Prvá časť projektu. Mreže a úprava stropu.

Náklady: 480 Eur

Druhá časť projektu: Dvere do skúšobne.
Náklady: 864 Eur

 

Projekt č. 3

Názov: Premietací systém v Novom kostole

Vedúci projektu: Martin Kováč (mkovacba(zavinac)gmail.com)

Projekt už bol ukončený. Prijate príspevky 1775Eur

Opis projektu: Projekt má zabezpečiť pevné osadenie projektoru a potrebnej kabeláže v kostole.

Prínos pre zbor: Premietanie piesní, textov, obrázkov a videa na oltárnu stenu. V poslednej dobe sa častejšie premietajú rôzne veci relatívne často a vzniká problém to personálne a technicky zabezpečiť. Osadením stabilného projektora by sa časť komplikácií eliminovala, ako aj by sa zlepšila viditeľnosť do zadných radov.

Projekt bol už realizovaný v sume 2590Eur. Pre krátkosť času zvyšnú sumu doplatil zbor.

 

Projekt č. 4

Názov: Bezbariérový prístup do kostola a zborovej miestnosti

Vedúci projektu: Martin Dziak

Opis projektu: Cieľom projektu je vybudovanie bezbariérového prístupu do kostola cez jeho hlavný vchod pre ľudí s obmedzením pohybu, či telesne postihnutých na invalidnom vozíku.

Prínos pre zbor: Zjednodušenie prístupu skupiny telesne postihnutých, či ľudí s obmedzením pohybu do priestorov zboru počas zborových podujatí, akými sú okrem pravidelných stretnutí napr. stretnutia dôchodcov z domovov, kde pravidelne prichádzajú 2-3 ľudia na vozíčkoch.

Zmena projektu: Po dlhotrvajúcom úsilí sa podarilo dohodnúť možné riešenie s pamiatkovým úradom. Rampa bude umiestnená zo strany kostola smerujúcej ku zborovému domu. Stavebné úpravy vyžadujú použitie travertínu v hodnote 12128 Eur. Oceľová rampa bude stáť 8328 €. Cieľová suma projektu sa tým navýši.

Odhadované náklady sú 27 500 Eur.

 

Projekt č. 5

Názov: Paravan pred bicie

Vedúci projektu: Ondrej Pindroch (ondrejpindroch(zavinac)gmail.com)

Projekt bol ukončený. Prijaté príspevky: 821Eur Ďakujeme za príspevky.

Opis projektu: Cieľom projektu je nákup paravanu pred bicie, ako aj príslušných zatlmovacích prvkov.

Prínos pre zbor: Dôvodom nákupu je snaha znížiť hlučnosť bicích v kostole, ako aj na iných podujatiach tak, aby bolo možné zo strany zvukára rozumne nastaviť hlasitosť kapely. Aj keď sa na bicie hrá jemne, sú stále dosť hlučné. Aby sa dosiahlo aké -také vyváženie nástrojov, je nutné, aby ostatné nástroje boli dosť hlasné. Paravan by dal priestor na stíšenie celej zostavy. Časť odhlučnenia už existuje – ide o zadnú zástenu.

Projekt č. 6

Názov: Zhotovenie podsedákov na lavice v kostole

Vedúci projektu: Peter Synak peter.synak.ba(zavinac)gmail.com , 0905 532 208

Projekt bol ukončený. Prijaté príspevky: 6360Eur Ďakujeme za príspevky.

Opis projektu: Nove podsedáky v laviciach kostola ako náhrada za staré, škaredé a v podstate nefunkčné.

Prínos pre zbor: Zhotovenie nových podsedákov na lavice v kostole. Vybrané sú z odolného materiálu, zaručujúceho dlhšiu trvanlivosť, použiteľné obojstranne. Projekt bol dodatočne rozšírený o  zhotovenie operadiel do zapustení v operadlách lavíc. Podsedáky ako také su už hotové. Operadlá sa budú realizovať po ukončení rekonštrukcie kostola. Z tohto projektu je hradené aj prečalúnenie kľakatiek pri oltári.

Projekt bol v Januári 2018 rozšírený o operadlá v operadlách lavíc a kľakátka pri oltári.

Vyplatené faktúry v sume 6246,33 Eur. Zostávajúce prostriedky budú presunuté na projekt 9.

Číslo účtu: SK45 1100 0000 0029 2986 7622  VS 1607171206

Prvá časť projektu. Podsedáky na lavice

Náklady: 4282 Eur

Druhá časť projektu. Kľakátka pri oltári

Náklady: 559 Eur
Tretia časť projektu. Zvyšné podsedáky a operadlá.
Náklady: 1405,33 Eur

 

Projekt č. 7

Názov: Ozvučenie zborových miestnosti

Vedúci projektu: Ondrej Pindroch (ondrejpindroch(zavinac)gmail.com)

Projekt bol ukončený. Prijaté príspevky: 1147,10 Eur Ďakujeme za príspevky. Použilo sa 1063,59 Eur. Zostávajúce peniaze sa presunú na projekt č.8 .

Opis projektu: Cieľom projektu je inštalácia ozvučenie v dvoch zborových miestnostiach. Prvou miestnosťou je zborová sieň. Ozvučenie pre projekciu, ako aj príprava mikrofónu pre rečníka. Druhá miestnosť je suterén na Legionárskej 4. Tu by boli nainštalované jednoduchšie reproduktory s možnosťou pripojenia rôznych zdrojov, ako aj malý mix vhodný na pripojenie wireless mikrofónu pre detsky program, alebo rečníka.

Prínos pre zbor: V oboch miestnostiach by sa mala zjednodušiť príprava na rôzne malé udalosti. Hlavným cieľom sú premietania, prípadne sprievodná hudba pre rôzne programy. V zborovej miestnosti by sme radi pripravili aj mikrofón pre rečníka, čo by zlepšilo prezentácie hlavne pre starších ľudí. Takisto to prinesie možnosť nahrávania prednášok.

 

Projekt č. 8

Názov: Elektronický klavír

Vedúci projektu: Ondrej Pindroch (ondrejpindroch(zavinac)gmail.com)

Opis projektu: Cieľom projektu je kúpa nového elektronického klavíra. Išlo by o budúcu náhradu terajšieho klavíra (Roland FP-4), ktorý by po kúpe nového prešiel servisom a verím, že sa budú môcť používať oba paralelne.

Prínos pre zbor: V súčasnosti sa klavir Roland FP-4 používa niekoľko krát do týždňa. V terajšej dobe je potrebný aj každú nedeľu nakoľko je orgán zakrytý. Už niekoľko krát nastala situácia, kedy bol klavír požadovaný naraz na dve udalosti. Taktiež je faktom, že klavír kúpila pôvodná stredajšia mládež a využíva sa takmer všetkými spoločenstvami. Roland FP-4 ma už 9 rokov a bolo ho nutné už viac krát opravovať. Aj v tomto momente by potreboval vymeniť niektoré svoje časti. Nakoľko však je potrebný a stále dostatočne funkčný, používa sa tak ako je a dúfame, že vydrží dosť dlho.

Potrebné prostriedky: 1650Eur (pôvodný odhad bol 1550 Eur)

Zmena v projekte: Z dôvodu ukončenia predaja zvoleného klavira Yamaha P-255, sme sa rozhodli pre jeho nástupcu. To však viedlo ku zvýšeniu cieľovej sumy o približne 100 Eur.

Realizacia: Z nazbieraných financií sa zakúpil. Klavir Kawai ES-8 B , púzdro Ritter RKS7 a stojan K&M 18880.

 

Projekt č. 9

Názov: Multimediálne vybavenie

Vedúci projektu: Ondrej Pindroch (ondrejpindroch(zavinac)gmail.com)

Opis projektu: Nákup vybavenia na prenos alebo záznam služieb Božích a iných aktivít. Základná zostava by pozostávala z dvoch kamier, video mixážneho zariadenia, počítača, kabeláže a ostatného potrebneho vybavenia.

Prínos pre zbor: osledné udalosti na Slovensku nás priviedli k tomu, že možnosť vysielať či už služby Božie, alebo iné podujatia, môže pomôcť zabezpečiť dostupnosť týchto aktivít aj ľuďom, ktorí sa nemohli zúčastniť. Zakúpená technika zároveň umožňuje vytvoriť video záznam zborových podujatí. Požiadavky na prenos SB: dve kamery (prehľadová, detail), vstup z počítača premietajúceho piesne. Požiadavky na prenos diskusií sú obdobné, akurát z počítača môže ísť prezentácia, či film.

Tak isto je možné video mixážne zariadenie použiť na prenos obrazu z vystúpenia detí na projektor.

Zmena rozsahu projektu: osledné Na základe veľmi doprého ohlasu na službu, ktorá môže pokračovať aj vďaka tomúto projektu, sme sa rozhodli rozšíriť cieľove vybavenie o tretiu kameru, vyššiu verziu mixážneho zariadenia ATEM mini PRO ako aj licencovaný software pre streaming, tak aby sme nemuseli pravideľne riešiť, prečo niektore funkcie sa zasekávajú. Verím, že aj vďaka ďalším dobrovoľnikom sa bude môcť naša služba rozšíriť aj mimo streamovania Služieb Božích a nahrávania besiedky. Projekt ukončíme pred Vianocami. Ak zostanú nejaké peniaze tak kúpime pozadie pre besiedky a možno zázkladné svetlá.

Odhadované náklady sú 6890 Eur.

Zbierka na projek ukončená: Všetkým, kotrí pripeli na projek veľmi pekne ďakujeme.
https://www.youtube.com/watch?v=2HSE4QQv6Ss