ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Spoločenstvá

Spoločenstvo je určitá skupina ľudí, ktorá sa pravidelne (zväčša týždenne) stretáva v priestoroch nášho zboru (alebo aj mimo neho).
V našom cirkevnom zbore má zastúpenie každá veková kategéria. Od tých najmenších, ktorá sa stretávajú na besiedke a v klube Benjamín, cez mladší a starší dorast, mládež a vysokoškolákov až po štúdium Biblie, Biblickú hodinku a spevokol.

Srdečne ste pozvaní vy a vaše deti/vnúčatá alebo priatelia, navštíviť nás v ktoromkoľvek spoločenstve. Informácie o stretnutiach nájdete v ľavom menu pri konkrétnom spoločenstve.